Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 19.10.2016

1a Rekisterinpitäjä

Nimi: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Sotahistoria -menneisyys innovaatioympäristönä -hanke
Osoite: Sammonkatu 12, 50100 Mikkeli

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. 0440 361 612

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Pia Puntanen
Osoite: Sammonkatu 12 50100 Mikkeli

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Sähköposti: [email protected]
Puh. 0440 361612

3 Rekisterin nimi

Päämajakaupunkiopas/käyttäjärekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötiedot kerätään palvelun käyttämiseksi. Päämajaopas on pelillinen karttasovellus Mikkelin seudun sotahistoriallisista kohteista. Pelaaja vastaa pelissä esitettyihin kysymyksiin ja saa niistä pisteitä. Lisäksi hän saa pisteitä käydessään kohteessa. Halutessaan pelaaja voi jakaa tuloksensa sosiaalisessa mediassa. Palvelun tarjoaja (päämajakaupunkiopas) voi lähettää kohdennettua, teemallista mainontaa kohteista käyttäjärekisteriin kirjautuneille.

5 Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän sähköpostiosoite ja/tai Facebook-tunnukset.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin luovuttaa palvelun käyttäjä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei ole.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteriin pääsemiseksi tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla ja laitteet sijaitsevat rakennuksessa, jossa on kulunvalvonta ja vartiointi.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröityjällä on oikeus tarkistaa tietonsa.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröityjällä on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon korjaamista.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Odota hetki