Sotahistorian alan graduja palkittu

Suomen sotahistoriallinen seura palkitsi 16.3. Helsingissä viime vuoden parhaita sota- ja sotilashistoriaan liittyviä pro gradu -tutkielmia. Kilpailun voittajaksi ja 3 000 euron stipendin saajaksi valittiin filosofian maisteri Olli Joukio Turun yliopistosta. Hänen tutkimuksensa (Sanelua vai vuorovaikutusta? Soteva, Karelia ja Porin Konepajan sotakorvaustuotanto 1944–1952) kohdistuu tuoreeseen aiheeseen, sodasta rauhaan siirtymisen problematiikkaan. Joukio käsittelee Jatkosodan jälkeistä sotakorvausvaihetta ja erityisesti yhden keski-suuren metalliteollisuusyrityksen asemaa sotakorvaustuotannossa ja -toimituksissa. Hän on analysoinut ansiokkaasti niitä haasteita ja vaikeuksia, joita yritystasolla jouduttiin kohtaamaan Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan (Soteva) ja Neuvostoliittoa edustaneen vastaanottajaelimen vaatimusten paineissa. Alkuperäisaineistoon perustuva tutkimus tarjoaa uutta tietoa yritysten päätäntävallasta sotakorvaustoimituksissa. Neuvostoliitto käytti sotakorvauksia sitoakseen Suomen pysyvästi idänkauppaan.

Toinen palkinto ja 2 000 euron stipendi annettiin filosofian maisteri Anna Huhtalalle Tampereen yliopistosta. Hänen tutkimuksensa (”Kaaduit taistelussa vapauden, sekä ihmisarvon ja oikeuden” – Kuolemankäsittely Suomen sisällissodassa punaisten puolella) kuuluu ns. uuden sotahistorian piiriin. Sen kohteena ovat kuolemaan liittyneet rituaalit sekä julkiset ja yksityiset surun osoittamistavat sisällissodan punaisella puolella. Huhtala käsittelee punaisten kuolemia tapaustutkimuksena ja osana jopa universaalia kuolemankäsittelyä. Tutkimus on taitavasti laadittu ja tuottaa yleisempiäkin havaintoja kuoleman merkityksistä poikkeusoloissa.

Kilpailun kolmas sija jaettiin. Filosofian maisteri Elina Yli-Luukko Jyväskylän yliopistosta ja sotatieteiden maisteri Tero Sakala Maanpuolustuskorkeakoulusta saivat kumpikin 1 000 euron stipendin. Yli-Luukon tutkielma (Kirjeisiin kirjoitettu sota. Avioparin kirjeenvaihdossa rakentuvat merkitykset vuonna 1944) perustuu yhden avioparin Jatkosodan aikaiseen kirjeenvaihtoon. Hän on huolellisella analyysilla saanut vaikeasti käsiteltävästä aineistosta merkittäviä tuloksia, jotka saavat tukea myös muiden tutkijoiden havainnoista samankaltaisista aineistoista. Sakalan tutkielma (Kouluammuntojen kehittyminen itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä) kuuluu puolustusvoimien rauhanaikaisen historian ja sotilaskoulutuksen kehittymisen kokonaisuuteen, jonka yhdestä tärkeästä osa-alueesta Sakala on laatinut perusteellisen, hallitun ja jäntevän tutkimuksen. Ampumataidon systemaattinen kehittäminen oli keskeinen koulutuskohde itsenäisen Suomen puolustusvoimien perustamisvaiheessa.

Tietoja seurasta ja sen toiminnasta on osoitteessa www.sshs.fi.

Tapio Koskimies

Suomen sotahistoriallisen seuran pro gradu -palkintotoimikunnan puheenjohtaja

[email protected]

puh. 050 338 5675