Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste, rekrytointirekisteri

Tietosuojaseloste sisältää henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 mukainen tiedot rekisteröidylle. Seloste on laadittu 12.12.2018.

1. Rekisterin nimi
Sodan ja rauhan keskus Muistin asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy
Y-tunnus: 2945093-7
Hallituskatu 8 E
50100 Mikkeli

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Olli-Pekka Leskinen
olli-pekka.leskinen(a)sodanjarauhankeskus.fi
p. 045 11 02 013
Hallituskatu 8 B
50100 Mikkeli

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tai asiakassuhde. Ks. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 6 artikla 1. a) ja b).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on pitää rekisteriä Sodan ja rauhan keskus Muistin asiakkaista ja yhteistyökumppaneista asiakassuhteiden ja yhteistyösuhteiden hoitamiseksi.
Rekisteriä käytetään asiakaspalveluun, markkinointiin ja viestintään liittyvissä prosesseissa. Lisäksi rekisteri tukee tutkimustoimintaa ja tilastointia.

5. Rekisterin tietosisältö
Tietosisällön muodostavat seuraavat tai osa seuraavista tiedoista:
• Etu- ja sukunimet / yhteisön nimi
• Syntymäaika / Y-tunnus
• Osoitetiedot
• Demografiatiedot
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
• Asiakashistoria
• IP-numero

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta itseltään esimerkiksi sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista ja www-lomakkeista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteritietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja huolellisesti. Tiedot suojataan aina asianmukaisesti. Rekisteriin pääsevät vain Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n työntekijät, joiden työnkuvaan kuuluu rekisterin käyttö ja/tai ylläpito. Sähköisten palveluiden palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojen poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käyttämästä tietojaan suoramarkkinointiin.
Pyynnöt rekisteriin liittyen tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Tietojen tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.