Tietoa Muistista

Sodan ja rauhan keskus Muisti on Mikkelissä keväällä 2021 avattava humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekeskus, joka selittää, välittää ja taltioi sotaan liittyviä tapahtumia, kokemuksia ja tietoa uusille sukupolville. Muisti saa ihmiset ajattelemaan ja ymmärtämään sodan todellisuutta ja kauheutta, mutta myös ihmisen kykyä sopeutua ja selviytyä vaikeuksista.

Muisti kertoo ihmisistä sodassa. Tiedekeskuksen toiminnan keskiössä ovat uusinta teknologiaa hyödyntävät, sotaa ilmiönä käsittelevät kokemukselliset ja vuorovaikutteiset näyttelyt. Toiminnan ydintavoitteena on rauhaa ja Suomen itsenäisyyttä arvostava ihminen.

Sodan ja rauhan keskus Muistin kokonaisuuteen kuuluu Memoriaali-verkkopalvelu, joka joukkoistaa yksityisten henkilöiden sota-aikaan liittyvien aineistojen keräämisen ja sähköisen arkistoinnin. Verkkopalveluilla tulee olemaan tärkeä osa Muistin kokonaisuudessa.

Sodan ja rauhan keskus Muisti toimii tiiviissä yhteistyössä arkistolaitosten, yliopistojen, museoiden ja kirjastojen kanssa. Muistin tieteellisestä tasosta ja linjauksista sekä tiedekeskuksen profiilista vastaa Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön ylläpitämä tieteellinen neuvottelukunta.

Rahoitus

Syksyllä 2018 perustettiin Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr ja Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy, joka tulee toteuttamaan tiedekeskuksen. Vuoden 2019 alussa toteutettiin suunniteltu konsernirakenne; tukisäätiö omistaa osakeyhtiöstä 80 prosenttia ja Mikkelin kaupunki 20.

Yhteensä noin kolmen miljoonan euron rahoitus hankkeelle saatiin Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä (1,4 M€), opetus- ja kulttuuriministeriöltä OKM:ltä (0,9 M€), Mikkelin kaupungilta (0,35 m€) ja useilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Sodan ja rauhan keskus Muisti tulee toimimaan toisen maailmansodan aikaisen puolustusvoimien päämajan käytössä olleessa koulurakennuksessa, jonka muutostöistä vastaa rakennuksen omistaja Mikkelin kaupunki OKM:n avustuksella. Muutostöiden arvo on 3 M€.

Henkilöstö ja toimitilat

Sodan ja rauhan keskus Muistissa työskentele keväällä 2019 kuusi henkilöä, joiden yhteystiedot löydät täältä. Hankkeen edetessä rekrytointeja suoritetaan lisää. Väliaikaiset toimitilat sijaitsevat Mikkelissä Savilahdenkatu 13:ssa, samassa pihapiirissä, johon Muisti avataan.

Projektiaikataulu

Sodan ja rauhan keskus Muistin sisältösuunnittelu ja kiinteistön muutostöiden suunnittelu aloitettiin kevättalvella 2019. Muutostyöt alkavat syksyllä 2019 ja yleisölle ovet avataan keväällä 2021.

Päämajakaupungin kärkihanke

Mikkeli on Suomen päämajakaupunki, jossa on sijainnut Suomen puolustusvoimien päämaja kaikkien itsenäisyyden aikana käytyjen sotien aikana. Maavoimien esikunta toimii kaupungissa. Yli 40 vuotta toiminut Päämajamuseo ja 1980-luvulta lähtien Jalkaväkimuseo ovat kertoneet Suomen sotien ajan historiasta. Sota- ja erityisesti päämajahistoria on alueen kulttuuriperinnön kärkiteema, joka erottaa seudun kaikista muista Suomen paikkakunnista. Muisti tukee alueen matkailu- ja kulttuuripalvelujen kokonaisuutta.