YLE: Venäjällä sotavankina olleiden tiedot pian kaikkien saatavilla

Kansallisarkisto on saanut 837 digitalisoitua neuvostoliittolaista sotavankikorttia Venäjän valtiollisesta sota-arkistosta, kertoo Yleisradio.

Ne sisältävät arvokasta tietoa suomalaisten sotavankien kohtaloista Talvisodassa. Suurin osa noin tuhannesta vangiksi joutuneesta suomalaisesta oli sijoitettu vankileirille, joka sijaitsi Vologdan alueella Pietarista itään.

Kun tutkijat ovat käsitelleet korttien tiedot, kuka tahansa voi tutustua niiihin Kansallisarkiston lukusalissa.

Kehittämispäällikkö Dmitri Frolov Kansallisarkistosta sanoo, että saadut tiedot ovat arvokkaita.

– Ensinnäkin vankien sukulaiset voivat saada lisätietoja neuvostosotavankileireillä olleiden suomalaissotilaiden kohtalosta. Sen lisäksi aineisto kiinnostaa varmasti tutkijoita, sillä vankikorteista käy ilmi, millä leireillä vankeja pidettiin ja milloin heidät palautettiin Suomeen, sekä tieto vangin mahdollisesta kuolemasta Neuvostoliitossa.

Talvisodan aikana suurin osa suomalaisvangeista oli sijoitettu Grjazovetsin leirille, joka sijaitsi Vologdan alueella Pietarista itään. Sen lisäksi vangit kulkivat Siestarjoen, Petroskoin ja Murmanskin vastaanottopaikkojen kautta, joissa heistä laadittiin sotavankikortit.

Ylen mukaan Suomen ja Venäjän arkistolaitosten yhteistyön ansiosta Suomessa sijaitsee yksi Euroopan parhaista sotavankeja koskevien asiakirjojen kokoelmista. Sen täydentäminen jatkuu.

Eri lähteiden mukaan Talvisodassa sotavangiksi jäi 850 -1100 suomalaista. Huhtikuussa 1940 Suomeen palautettiin 838 vankia.

Toisen jalkansa menettänyt vapautettu suomalainen autetaan rajalinjan yli
Toisen jalkansa menettänyt vapautettu suomalainen autetaan rajalinjan yli huhtikuussa 1940.