Sodan ja rauhan keskus Muistille rahoitusta eri lähteistä

Yli kaksivuotinen, Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamissuunnitelmasta vastannut Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hallinnoima Sotahistoria – menneisyys innovaatioympäristönä -hanke päättyi vuoden 2017 lopussa. Hankkeessa luotiin perustamissuunnitelma kokonaan uudelle tietokeskukselle ja matkailukohteelle, Sodan ja rauhan keskus Muistille. Samalla hankkeessa luotiin kulttuuriperintöä hyödyntäviä tuotteita ja palveluja matkailutoimijoiden ja museoiden käyttöön.

Sodan ja rauhan keskus Muistin toimintakonsepti pohjautuu uusimman, tieteellisen tiedon välittämiseen vuorovaikutteisten ja digitaalista teknologiaa hyödyntävien näyttelyiden avulla. Verkostomainen toimintatapa sotahistorian tutkijoiden, koululaitoksen ja matkailutoimijoiden kesken tuo sodan ilmiönä elämän keskelle, ihmisten kokemuksiksi.

Hankkeen päättyessä Muistin rahoitus koostuu useista eri lähteistä. Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamiseen rahoitusta ovat myöntäneet valtion (300 000 €) lisäksi Mikkelin kaupunki (350 000 €), Suur-Savon Osuuspankki, Suur-Savon Sähkö, Osuuskauppa Suur-Savo, Länsi-Savo ja Paavali Juustenin säätiö. Yritysten osuus on yhteensä 140 000 euroa. Rahoitusneuvotteluja jatketaan edelleen useiden eri tahojen kanssa.