Sodan ja rauhan keskus Muisti saamassa valtiolta 600 000 €

Eduskunta hyväksyi 27.6. hallituksen esityksen vuoden 2018 lisätalousarvioksi. Lisätalousarvioon on kirjattu rahapelitoiminnan voittovaroja Sodan ja rauhan keskus Muistin alkupääomaksi yhteensä 600 000 €:

80. Taide ja kulttuuri
52. Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustuksen maksami-seen Sodan ja rauhan keskus Muistin alkupääomaa varten. Selvitysosa: Lisäys aiheutuu valtionavustuksesta Sodan ja rauhan keskus Muistin alkupääomaa varten.

Sodan ja rauhan keskus Muisti-hankkeessa asetettiin tavoitteeksi 3,0 miljoonan euron alkupääoman kerääminen. Tällä hetkellä rahoitusta on kassassa noin 2,8 miljoonaa euroa. Merkittävin yksittäinen avustus saatiin Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä toukokuussa 2018. Säätiön antama 1,4 mil-joonan euron avustus on annettu Sodan ja rauhan keskus Muistin näyttelyiden ja toimintojen suun-nitteluun ja toteutukseen. Lisäksi valtion vuoden 2018 talousarvioon on kirjattu loppu vuodesta 2017 Muistille 300 000 €. Muita rahoittajia tällä hetkellä ovat Suur-Savon Osuuspankki, Osuuskauppa Suur-Savo, UPM, Suur-Savon Sähkö, Kaakon Viestintä, Kesko ja Paavali Juustenin säätiö. Lisäksi Mikkelin kaupunki on tehnyt keväällä 2017 periaatepäätöksen tukea Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamista. Kaupunki vastaa Päämajatalo remontoinnista Muistin tarpeisiin sekä sitoutuu tekemään 250 000 euron pääomasijoituksen Muistin tukisäätiölle ja 100 000 euron pääomasijoituksen Muistin osakeyhtiöön. Kaupunki sitoutuu antamaan Sodan ja rauhan keskus Muistio Oy:lle avustusta 50 000 euroa vuodessa. Kaupungin sitoutuminen edellyttää, että Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön kokonaisrahoitus muodostaa perustamissuunnitelman mukaisen, riittävän kokonaisuuden.

Mikkelin kaupunginvaltuusto käsittelee kaupungin osuuden Muistin rahoittamisesta ja perustamisesta elokuun lopussa 2018. Kesän ja syksyn aikana 2018 Sodan ja rauhan keskus Muisti-hankkeessa valmistellaan operatiivisen toiminnan aloittaminen: perustetaan Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy sekä Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö. Jos päätöksenteko ja rahoituksen kerääminen jat-kuvat Muistin kannalta myönteisissä merkeissä, päästään Muistin toiminta aloittamaan lokakuussa 2018. Toimitilojen muutostyöt ja näyttelyiden suunnittelu ja tuotanto aloitetaan suunnitelmien mukaan vuoden 2019 alussa. Yleisölle keskus avautuu keväällä 2021.