Nimitykset

Sodan ja rauhan keskus Muistin toteuttaminen on siirtynyt perustamisvaiheeseen. Tiedekeskuksen toimintaa tukevan Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön asiamieheksi on nimitetty 15.10.2018 FM Pia Puntanen. Asiamiehen tehtävän lisäksi Puntanen toimii Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n sisältöjohtajana 1.1.2019 alkaen.

Aiemmin Puntanen on toiminut historiantutkijana, projektipäällikkönä, yrittäjänä ja Savon säätiön asiamie-henä. Puntanen on toiminut Sodan ja rauhan keskus Muisti -hankkeessa vuodesta 2014 lähtien suunnitteli-jana, sisältöasiantuntijana ja rahoituksesta vastaavana projektipäällikkönä.
Tiedekeskuksen operatiivista toimintaa hoitamaan perustettiin 21.9.2018 Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy. Osakeyhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin 21.9.2018 FM Olli-Pekka Leskinen.

Leskinen on toiminut aiemmin muun muassa historian ja yhteiskuntaopin opettajana, tiiminvetäjänä Turun Museokeskuksen Näyttelyt- ja pedagogiikka yksikössä ja museoalan konsulttina sekä amanuenssina Päämajamuseossa. Sodan ja rauhan keskus Muistin valmisteluvaiheessa Leskinen toimi näyttelyasiantuntijana ja projektipäällikkönä.

Sodan ja rauhan keskus Muisti on humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekeskus, jonka toiminnan keskiössä ovat uusinta teknologiaa hyödyntävät, sotaa ilmiönä käsittelevät kokemukselliset ja vuorovaikutteiset näyttelyt. Muisti kertoo ihmisistä sodassa. Se selittää, välittää ja taltioi sotaan liittyviä tapahtumia, kokemuksia ja tietoa uusille sukupolville. Muisti saa ihmiset ajattelemaan ja ymmärtämään sodan todellisuutta ja kauheutta, mutta myös ihmisen kykyä sopeutua ja selviytyä vaikeuksista. Toiminnan ydintavoitteena on rauhaa ja Suomen itsenäisyyttä arvostava ihminen.

Keskeisenä osana Muistin toimintaan liittyy Memoriaali-verkkopalvelu: meidän kaikkien yhteinen sotakokemusten ja -aineistojen sähköinen arkisto, jossa tuhansista tarinoista syntyy moniääninen kertomus sodasta. Sodan ja rauhan keskus Muisti on merkittävä oppimisympäristö, jossa sodan ilmiöitä valotetaan eri osapuol-ten näkökulmista, laaja-alaisesti ja taustoittaen. Sodan ja rauhan keskus Muisti avautuu yleisölle Mikkelissä keväällä 2021.

 • Olli-Pekka Leskinen

  toimitusjohtaja, FM

  +358 45 11 02 013

  Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy

 • Pia Puntanen

  asiamies, sisältöjohtaja, FM

  Muistin sisältöasiat, säätiöön liittyvät yhteydenotot.

  +358 40 065 1620

  Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr, Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy