Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö: Historiamme ymmärtäminen välttämätöntä yhteiskunnan tasapainoisen kehittämisen kannalta

Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön hallintoneuvosto kokousti ensimmäistä kertaa 5.3.2019. Hallintoneuvosto koostuu Muistin perustajayhteisöjen sekä rahoitusta edistäneiden tahojen edustajista ja kansanedustajista eri puolilta Suomea.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii jo säätiön perustamiskokouksessa 28.9.2018 valittu, aiemmin Suomen pääministerinä ja eduskunnan puhemiehenä toiminut Paavo Lipponen. Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr:n hallintoneuvosto valitsi kokouksessa varapuheenjohtajakseen mikkeliläisen kansanedustajan Lenita Toivakan, joka on ulkoasiainvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan jäsen sekä ulkopoliittisen instituutin hallituksen jäsen. Hallintoneuvoston muut jäsenet ovat ministeri Jan-Erik Enestam Kemiönsaaresta, Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen, lahtelainen kansanedustaja Mika Kari, kouluneuvos, kappalainen ja Mikkelin kaupunginvaltuutettu Jyrki Koivikko, lappeenrantalainen kansanedustaja Jukka Kopra, savonlinnalainen kansanedustaja Hanna Kosonen, pääkonsuli Kalervo Kummola Tampereelta, jyväskyläläinen kansanedustaja Aila Paloniemi, Suur-Savon Osuuspankin hallintojohtaja Tero Pulkkinen, Essoten työsuojeluvaltuutettu Sari Rautiainen, Mikkelin kaupunginvaltuutettu, lehtori Mikko Siitonen sekä Länsi-Savo Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Tikka.

Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr perustettiin tukemaan Mikkeliin keväällä 2021 avattavaa Sodan ja rauhan keskus Muistia. Sodan ja rauhan keskus Muisti on tiedekeskus, jonka toiminnan keskiössä ovat uusinta teknologiaa hyödyntävät, sotaa ilmiönä käsittelevät kokemukselliset ja vuorovaikutteiset näyttelyt. Tukisäätiö edistää sodan ja rauhan tutkimusta, Suomen sotiin liittyvän hajallaan olevan tiedon kokoamista sekä ylläpitää Muistin toimintaa linjaavaa, humanistiseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen keskittyvää tieteellistä neuvottelukuntaa, jonka puheenjohtajana toimii professori Tiina Kinnunen Oulun yliopistosta. Säätiö voi myös myöntää avustuksia sodan ja rauhan tutkimukseen joko hakemuksesta tai omasta aloitteestaan.

Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamisrahoitus on saatu Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Mikkelin kaupungilta sekä useilta yrityksiltä ja yhteisöiltä.

Sodan ja rauhan keskus Muisti kertoo historiasta, mutta asettaa kysymyksensä tämän päivän näkökulmasta. Ymmärrys sodan kokonaisvaltaisuudesta ja sen ylisukupolvisesta vaikutuksesta luo osallisuuden yhteiseen kulttuuriperintöömme ja asettaa meidät osaksi eurooppalaista historiaa, toteaa hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Lipponen.

– Muistin toiminta on alkanut henkilöstön palkkaamisella ja väliaikaisten toimitilojen järjestämisellä. Yhteistyö tukisäätiön, Muistin toiminnasta vastaavan osakeyhtiön ja tieteellisen neuvottelukunnan sekä henkilöstön kesken on alkanut hyvin, ja kahden vuoden kuluttua meillä avautuu käyntikohde, jossa on luvassa elämyksellinen matka sodan eläneiden ihmisten kokemuksiin, Lipponen jatkaa.

Muisti kertoo ihmisistä sodassa. Se saa ihmiset ajattelemaan ja ymmärtämään sodan todellisuutta ja kauheutta, mutta myös ihmisen kykyä sopeutua ja selviytyä vaikeuksista. Toiminnan ydintavoitteena on rauhaa ja Suomen itsenäisyyttä arvostava ihminen. Sodan ja rauhan keskus Muisti avautuu yleisölle Mikkelissä keväällä 2021.